Записвания и молби са спрямо стандартния регламент. За повече информация относно нашия прием използвайте бързата връзка.
Icon

Образователна среда, за която всяко дете мечтае.

Icon

Дейности на открито

Icon

Програма базирана на образователни стандарти и сензорно-базиран подход на обучение.

Icon

Учебен процес развиващ индивидуални възможности и креативност.

Icon

Учене през преживяване и инициативност.

Нашият Екип

Разгледайте нашето
училище сега