Анна Иванова

Анна Динчева Иванова

Магистър по специална педагогика

Сензорен терапевт SIAT елементи

/участник в първата група обучени сензорни терапевти в България 2013 г. /.

Професионално направление и интереси в областта на сензорно-интегративната дисфункция, диспраксия, аутистичен спектър, множество увреждания и обучителни трудности