Светлана Симеонова

Казвам се Светлана Симеонова и от 2011г. съм Монтесори педагог на група Милеа.

Имам дългогодишен педагогически стаж, като учител по музика.Затова и интересите ми свързани с музиката и музикотерапията, като част от терапевтичната програма на децата са големи.Участвала съм в редица семинари и курсове свързани с влияние на музиката върху развитието на мозъка при децата. Един от тях е In Time Provider Course.

Помогни ми да се справя сам” д-р.Мария Монтесори

Монтесори терапията се основава на принципите и практиката на класическата Монтесори педагогика.Тя е подход в развитието за възпитание и обучение на детето.

Поради нагледния си и достъпен начин на преподаване, Монтесори терапията се оказва много подходяща за деца с различни проблеми в развитието си.В специалната обкръжаваща среда детето усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни умения на базата на собствен опит.Тази среда съдържа всички необходими материали, а именно :

  • Дейности от ежедневието – тук децата се научават да развиват и формират своята груба и фина моторика, памет, концентрация на внимание и др.
  • Зона на „Сензорно развитието” – изучава се обкръжаващата ни среда
  • Зона за „Езиково развитие” – развиват се техниката за писане и четене
  • Зона „Математика”- извършва се с нагледен материал базиран на броене до 9.
  • Зона „Космическо обучение”- при децата тази зона се ползва с голям интерес. Тук могат да се систематизират знания от обкръжаващата среда, основи на физиката, ботаника, география и други естествени науки.
  • Зона „Изкуства”