Даниела Търнева

   

    Даниела Търнева е магистър логопед, чиято работа е свързана предимно с децата от предучилищна и училищна възраст. Професионалните и интересите са насочени в областта на обучителните трудности , терапията на говорни и езикови дефицити, както и артикулационни нарушения в детска възраст.

Участник в редица курсове и семинари по изброените теми.