Милена Паунова

Милена Паунова – магистър логопед

            Милена Паунова е магистър логопед и създател на центъра за езиково и говорно развитие Милеа .

Да откриеш нестандартна възможност, да имаш търпението и разбирането, да мотивираш изпълнението й е процес носещ удовлетворение и награда – наградата да видиш в очите на детето доверие и радост от постигнатото умение. Това е водещата идея и цел за мен и моя екип, който се състои от няколко прекрасни дами, с които ежедневно се изправяме пред предизвикателството, че няма невъзможни неща“