Ралица Данчева


Ралица Данчева – психолог, поведенчески терапевт

Ралица е завършила образованието си в Нов Български Университет, специалност „Психология” с профил „Комуникативни нарушения”. Стартира кариерата си като психолог в училище, но бързо се преориентира към работа с деца в ранна детска възраст (от 2 до 6 год.), предимно от аутистичния спектър. Интересите й в областта се увеличават допълнително и след като минава обучение по Поведенческа терапия. В момента се обучава в Институт по фамилна терапия, тъй като на база на опита си смята, че семействата и особено родителите са важна и задължителна част от процеса при работа с деца.

Поведенческа терапия
Поведенията са неразделна част от човека и като такива имат за цел подобряване на съществуването ни, улесняването на живота ни и не на последмо място, доставяне на радост и удоволствие.
При децата с особености в развитието поведенческата терапия има за цел да подпомогне, развие и изгради такива поведения, които да са социално-приемливи и помагащи възможно най-силно самостоятелното функциониране на детето.