Росица Йорданова

Росица Йорданова е завършила специална педагогика, модул логопедия, а година по-късно и психология. През 2013г. придобива специалност клинична психология и към момента е докторант в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализира в метода на Монтесори, когнитивно-поведенческата и семейна психотерапия.

От 2009г работи с деца със специални образователни потребности и с техните семейства.