Бойка Любенова

Казвам се Бойка Любенова. Завършила съм Софийския университет с бакалавърска степен по Специална педагогика и модул Слухово-речева рехабилитация. Защитила съм магистърска степен по Специална педагогика на тема “ Интегрираното обучение при ученици с увреден слух в общообразователното училище“. Имам опит като ресурсен учител и като рехабилитатор на деца с увреден слух. Работя в  Логопедичен център „Милеа“ като специален педагог в занималнята на деца със специални образователни потребности.