МИСИЯ

Да развива и стимулира стандартните възможности на децата, посредством откриване на нестандартни такива. Център “Милеа” има за цел да информира, насочва и подкрепя. Да въздейства и съдейства за разгръщането и развитието на пълния потенциал от умения на всеки човек. Да стимулира индивидуалните способности, които допринасят за изграждането на щастлива и достатъчно автономна и отговорна към себе си и другите личност.

Милеа