Училище

Прием в Частно начално училище “Милеа”

Условията за прием включват:

 • Мотивирано желание на родителите и готовност да приемат училищната политика, стила и принципите на работа в Частнo начално училище “Милеа”;

 • Толерантни и етични взаимоотношения във всички аспекти на общуване и взаимодействие;

Процедура за прием на бъдещи първокласници:

 • Подаване на заявление и иформационна карта за прием – от 1 до 31 март на priem@milea.bg ;

 • Среща-разговор със семейството – по предварителен график;

 • Обявяване на приема за новата учебна година – до края на месец април;

 • Сключване на договор за обучение – до края на месец май;

 • С приоритет се приемат децата, завършили Подготвителна група в ЧНУ “Милеа”.

Процедура за записване и преподписване на договор за обучение на ученици, които се обучават в ЧНУ „МИЛЕА“:

 • Подаване на заявление – от 1 до 31 март на priem@milea.bg;

 • Сключване на договор за обучение – до края на края на месец юни

Процедура за прием на ученици, при преместване от други училища:

 • Наличие на свободно място в съответния клас;

 • Подаване на заявление и информационна карта за прием в съответния клас;

 • Среща-разговор със семейството ;

 • Сключване на договор за обучение.

Необходими документи за записване:

 • Заявление и сключен договор за обучение;

 • Копие от акта за раждане на детето;

 • Удостоверение за завършена подготвителна група – за прием в І клас;

 • Удостоверение за преместване и характеристика на ученика от предходното училище – за прием на ученици от II до IV клас;

 • Пакет от медицински документи:

 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

 • ДругиИзтегляне на документи за кандидатстване от тук: Информационна карта+Заявление