All Team

Анна Иванова

Сензорен терапевт /специален педагог

Елена Тошева

помощник -учител (предучилищна група)

Бойка Любенова

Специален педагог, ресурсен учител

Станислав Ковачки

психолог, терапевт

Красена Христова

Учител Начален етап

Гергана Паунова

Административен мениджър

Даниела Търнева

Изпълнителен Директор

Милена Паунова

Основател / Логопед