Сензорен терапевт /специален педагог

  „Практиката ми е изцяло насочена към работа с деца от аутистичен спектър, сензорно-инрегративна дисфункция, диспраксия, множество увреждания.

От 2011 съм част от екипа на РЦПППО София-град, а от 2016 г завеждам Комплексна програма по Ерготерапия и сензорна интеграция в същия. Част съм от диагностичния и терапевтичен екип на “Милеа” от 2015 г, Обучител НИОПП и НАРУ в направление “Сензорна интеграция и сензорна терапия”, “Аутизъм и приобщаващо образование”, “Визуална подкрепа и алтернативна комуникация”.

Професионалните ми интереси са свързани с ранната интервенция и стимулиране на ранно детско развитие, сензорна терапия, приобщаващо образование. Вярвам, че работата ни с децата е вдъхновение и отговорност.“