учител

 

Да си учител това е приключение!

Започнах да работя като начален учител малко преди завършване на педагогическото ми образование. Дълго време съм се занимавала с дейности в сферата на туризма. За мен да си успешен учител е важно да притежаваш откривателски дух и да можеш да пътешестваш в необятния детски свят. В работата си често прилагам различни похвати, за да намеря как учениците ми разбират и усвояват новите знания. Вярвам, че всяко дете може да се обучава въпреки своите различия.