логопед

  Магистър логопед – Комуникативни нарушения в развитието (СУ “Св. Климент Охридски”)

Интересите ми са в областта на ранното детско развитие и разстройствата от аутистичния спектър. Всеки ден с екипа на „Милеа“ се справяме с нови предизвикателства и откриваме пътища за напредък на децата. Това е вдъхновяващо за мен като млад специалист.“