учител Подготвителна група

Огромният ми опит като преподавател по „Български език и литература“ ми помага в педагогическата ми дейност днес. Интересите ми са насочени към нови и интерактивни методи за работа с деца, екологичното възпитание и техники за стимулиране на творческото мислене при децата. Обичам професията си и вярвам в успеха чрез съвместна работа с родителите. “