Съосновател

   Милена Паунова е съосновател на Частно начално училище „Милеа“, първото училище в България с мисия да синхронизира държавните образователни стандарти и сензорно – базирания обучителен подход в иновативна концепция за успех сред децата в училищна възраст.
Магистър „Специална педагогика – логопед“ от СУ „Св. Климент Охридски“.

Интересите й като логопед са свързани и в областта на биомеханика и терапия на орално-моторни механизми. Тя е лектор в международни форуми и търсен събеседник по образователни теми.

Вярвам, че всяко дете може.