учител

  „Всяко дете е необходимо да бъде оценено, заради своята индивидуалност. А в началния клас това е много важно, защото именно от тогава започват да се изграждат силни и уважавани личности. През годините на моята работа с деца, аз се убедих, че да съм учител е най-прекрасната кариера за мен. Придобих много ценни качества и опит. Научих се да усещам кога децата имат нужда от помощ, как да преподавам на всяко от тях, според неговите индивидуални качества и нужди. Да общувам с учениците по начин, по който да ги накарам да ме слушат с цялото си внимание, да им вдъхвам спокойствие и доверие. Обичам да прекарвам часовете в класната стая, където имам възможност да контактувам с учениците, да навляза в този свят на емоции и преживявания.“