ерготерапевт

  Магистър управление на институции за социална работа- Софийски университет „ Св. Климент Охридски“ и квалифициран специалист по терапевтични масажи.

  „Работата ми е насочена към деца с увреждания и затруднения в развитието, като осигуряване на възможности за максимална степен на самостоятелност и независимост чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения. „